Madonas novada fonds 2.decembrī dodas uz Ērgļiem, kur Saieta namā plkst 11.00 notiks seminārs "LEADER projekti 2015.-2020. periodā". Semināra ietvaros skaidrosim Ministru kabineta noteikumus Nr. 590, 13.10.2015., kas nosaka kādus projektus, kādās tēmās jaunajā plānošas periodā fiziskas un juridiskas personas, kas veic saimniecisko darbību, biedrības, nodibinājumi, pašvaldības varēs sagatavot un iesniegt MNF izsludinātajās LEADER projektu iesniegumu pieņemšanas kārtās.

Šogad iedzīvotāju gaidītās "Uzņēmēju dienas 2015" Madonā notiks 19.decembrī. Ražotāji vēl var pieteikties dalībai šai izstādē. Zvaniet Madonas pašvaldības uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības nodaļai, tālrunis 27843665.

Madonas novada fonds 4.novembrī iesniedzis sabiedrības virzītu vietējo attīstības stratēģiju "Cilvēks, vieta, darbs Madonas reģionā 2015.-2020." Lauku atbalsta dienestā. Nākošo četru mēnešu laikā Zemkopības ministrijas izveidota komiteja pieņems lēmumu par vietējās attīstības startēģijas apstiprināšanu. Pielikumā stratēģija un īss LEADER nosacījumu apraksts. MNF decembrī plāno seminārus, kad skaidros, kas jāzina sagatavojot LEADER projektu.

Lasīt tālāk...

Septembrī pirmā rīcību plāna versija tika izsūtīta iedzīvotāju darba grupu dalībniekiem, kas 2014./2015.gada ziemā Lubānā, Ērgļos, Varakļānos, Madonā un Cesvainē veltīja savu laiku teritorijas vajadzību apkopošanai. Tagad oktobrī nosūtot uz e-pastiem un publicējot Rīcību plānu MNF mājas lapā ( uz 29.oktobra rītu 133 skatījumi) esam devuši iespēju iedzīvotājiem izteikt savas domas pirms galīgās stratēģijas un tās rīcību plāna apspriešanas un apstiprināšanas MNF padomē. Pielikumā sarakste no e-pastiem. Telefonu sarunas un komentārus apkopojuši neesam. Paldies laikrakstam "Stars" par regulāru sekošanu MNF aktivitātēm!

Lasīt tālāk...

MNF ir sagatavojis sabiedrības virzītu vietējās attīstības (SVVA) stratēģiju "Cilvēks, vieta, darbs Madonas reģionā 2015.-2020." Aicinām interesentus iepazīties ar Rīcību plānu, salīdzināt savas projekta idejas ar plānā piedāvātajām iespējām  un sūtīt atsauksmes.

Lasīt tālāk...

Pir Ot Tr Cet Pie Se Sv
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

{article LAD/VLT/ZM}{text}{/article}

{article Grozs}{text}{/article}