27.janvārī, stratēģiju vērtēšanas komitejas pirmajā sēdē, MNF prezentē SVVA stratēģiju "Cilvēks, vieta, darbs Madonas reģionā 2015.-2020." Pēc komitejas sēdes, saņemot lēmumu, MNF veiks atbilstošos precizējumus un labojumus. Pirmo LEADER projektu iesniegumu pieņemšanas kārtu MNF sludinās ne ātrāk kā martā.  Stratēģija izvērtēšanai iesniegta 2015.gada 4.novembrī.
Stratēģiju vērtēšanas komiteja ir Zemkopības ministrijas izveidota komiteja, tās sastāvā ir 21 balstiesīgs pārstāvis no 18 organizācijām, t.sk. 7 ministrijas, LAD, Pārresoru koordinācijas centrs, Pašvaldību savienība, plānošanas reģioni, divi pārstāvji no lauksaimnieku organizācijām, viens no nevalstiskās organizācijas zivsaimniecības nozarē. Piedalās arī viens "Latvijas lauku foruma" pārstāvis ar novērotāja tiesībām.

Publicējam semināra "LEADER projekti 2015.-2020 periodā", kas notika Ērgļos, Lubānā, Cesvainē, Varakļānos un Madonā, materiālus. Prezentācijā ir precizēti 1.aktivitātē sasniedzamie rezultāti! Materiālā par saistītajiem uzņēmumiem apkopota informācija no regulām un pievienots LAD skaidrojums. Excel tabulā iespējams iepazīties, kā MNF plāno SVVA stratēģijas finansējuma apguvi 2016.-2018.gadā, t.sk. rīcību un projektu finansējums.

Lasīt tālāk...

Janvārī turpinās semināru „LEADER projekti 2015.-2020. periodā” cikls. Semināros iepazīstamies ar MK noteikumu Nr. 590, 13.10.2015., nosacījumiem LEADER projektiem un MNF stratēģijas Rīcību plānu.
Semināri notiek: 6.janvārī plkst.10.00 Lubānas novada vēsturisko liecību piemiņas istabā, O.Kalpaka ielā 4, 7.janvārī plkst. 10.00 Cesvainē, Pils ielā 1A, domes 2.stāva zālē, 12.janvārī plkst. 10.00 Madonā, Saieta laukumā 1, domes 2.stāva zālē.
Uz semināriem aicināti uzņēmēji, topošie uzņēmēji, biedrības un pašvaldības.
Pilnu SVVA stratēģijas tekstu skatieties zemāk - „SVVA stratēģija iesniegta Lauku atbalsta dienestā”

Pir Ot Tr Cet Pie Se Sv
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

{article LAD/VLT/ZM}{text}{/article}

{article Grozs}{text}{/article}