Madonas novada fonds izsludina atklāta konkursa LEADER projektu iesniegšanas 3.kārtu. Projektus iesniedz no 30.maija līdz 30.jūnijam. Kārtas ietvaros iesniedz projektus vai kopprojektus, kas veicina tirgus tradīcijas un MNF teritorijā ražotas un pārstrādātas produkcijas pieejamību.
Izsludināta rīcība 1.5. "Tirgus laukumu izveide un labiekārtošana"

Lasīt tālāk...

MNF izsludina atklāta konkursa LEADER projektu iesniegumu pieņemšanas 2.kārtu. Projektus pieņem no 30.maija līdz 30.jūnijam. Kārtā iesniedz sabiedriskā labuma projektus. Izsludinātās rīcības:
2.2. "Sabiedrības īstenotas aktivitātes"
2.3. "Pašvaldību kultūras, sabiedrisko aktivitāšu un sporta infrstruktūras, ar to saistīto teritoriju sakārtošana un kvalitātes nodrošināšana"
2.6. "Praktisku prasmju un zināšanu veicināšana MNF teritorijā"

Lasīt tālāk...

Madonas novada fonds izsludina jaunas projektu iesniegumu kārtas. 29.aprīlī tiks izsludināta 2.kārtas, kas saistīta ar sabiedriskā labuma projektu iesniegšanu un 3.kārta, kas saistīta ar tirgus tradīciju attīstību MNF teritorijā. Sludinājumos lasiet tālāk par semināru darba kārtību un SVVA stratēģijas rīcībām.
Semināri:
3.maijs, plkst 10.00 Barkavas kultūras namā, aicināti arī Lubānas un Varakļānu ļaudis,
6.maijs, plkst 10.00 Ērgļu saieta nams,
9.maijā, plkst 10.00 Madona, domes ēkas trešā stāva zālē, Saieta laukumā1.

Lasīt tālāk...

Ja esi izlēmis LEADER projektu iesniegt izmantojot Lauku atbalsta dienesta EPS, lasi palīgu E-pieteikšanās sistēmas lietotājam LEADER pasākumiem. Informācija par to, kā izveidot jaunu projekta iesniegumu sākas 11.lapaspusē. Izvēloties veidlapu, jāizvēlas "Reģistrācijas pieteikums (AO19.21)". MNF vērtēšanas kritēriji paredz, ja LEADER projekts iesniegts LAD EPS, tas saņem 2 punktus.

Pir Ot Tr Cet Pie Se Sv
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

{article LAD/VLT/ZM}{text}{/article}

{article Grozs}{text}{/article}