Vietējā rīcības grupa Madonas novada fonds (MNF) ir saņēmis apstiprinājumu no Zemkopības ministrijas par papildu finansējuma 878 196 euro piešķiršanu vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai. MNF finansējumu stratēģijas ietvaros novirzījis uzņēmējdarbības atbalstam - 1.1.rīcība “Lauksaimniecības produktu pārstrāde, ar lauksaimniecību nesaistīta ražošana un pakalpojumi” un 1.4. rīcība “Atbalsts lauku tūrisma pakalpojumiem, jaunu tūrisma programmu izveidei un esošo attīstībai”.

LEADER projektu iesniegšanas 17.kārtu plānots izsludināt 2021. gada novembrī, projektus iesniedz 2022.gada janvārī.

Lasīt tālāk...

Zemkopības ministrija jau 28.reizi aicina lauku uzņēmējus, jaunos zemniekus, kā arī ģimenes laukos pieteikties konkursam “Sējējs 2021”. Madonas novada fonds nominācijai “Gada LEADER projekts vietējā rīcības grupā” izvirza SIA “Mailīšu Fabrika” projektu “Mailīšu audumu fabrikas izveide Ērgļos”.

Lasīt tālāk...

Broņislavas Martuževas fonds RAKSTĪTĀJA  ir iecerējis pie Broņislavas Dzejas klēts veidot Dzejas dārzu - iedvesmojoties no pašas dzejnieces dzejas un ieceres dzimtas piemineklim. Vidzemes kultūras programmai ir iesniegts projekts - iesākums akmens dārza kompozīcijas veidošanai. 
 
Būsim priecīgi, ja ar balsojumu projekts tiks atbalstīts vietnē: https://balso.vidzeme.lv/node/235

Lasīt tālāk...

16.kārtā izsludinātajai 1.1. rīcībai un stratēģiskajam mērķim „Sabiedrības dalība un sadarbība vietējās ekonomikas un dzīves kvalitātes stiprināšanā, sabiedriski aktīvas un attīstošas dzīves vides veidošanā” pieejamais publiskais finansējums ir 191 492,28 EUR. Viena projekta maksimālās attiecināmās izmaksas 26 000 EUR. Attiecināmās izmaksas – pamatlīdzekļu iegāde un vispārējās izmaksas 2% apjomā. Projekta īstenošanas termiņš – 1 gads.

Lasīt tālāk...

Youtube_Icon_Transparent.png

LEADER

 

Zemkopības ministrija

 

 

Valsts Lauku tīkls

 

LLF logo