MNF izsludinātajā 18. kārtā no 28. septembra līdz 28.oktobrim iesniegti 11 projekti.


1.1. rīcībā „Lauksaimniecības produktu pārstrāde, ar lauksaimniecību nesaistīta ražošana un pakalpojumi” iesniegti 7 projekti. Pieprasītais publiskais finansējums 181 270,79 EUR. Atlikums šajā rīcībā – 319 317,69 EUR.

1.4. rīcībā „Atbalsts lauku tūrisma pakalpojumiem, jaunu tūrisma programmu izveidei un esošo attīstībai” iesniegti 4 projekti. Pieprasītais publiskais finansējums 88 561,5 EUR. Iztrūkums rīcībā – 8561,5 EUR.

Šobrīd norisinās projektu vērtēšana.

Par radušos atlikumu MNF plāno sludināt LEADER 19.kārtu sabiedriskā labuma projektiem, t.sk. projektu iesniegšanu 2.2.rīcībai „Sabiedrības īstenotas aktivitātes”, kuras ietvaros projektus var iesniegt biedrības savas darbības attīstīšanai.

Youtube_Icon_Transparent.png

LEADER

 

Zemkopības ministrija

 

 

Valsts Lauku tīkls

 

LLF logo