Madonas novada fonds izsludinājis LEADER 18.kārtu. Projektu iesniegšana no 28.septembra līdz 28.oktobrim.
Seminārs notiks 15.septembrī plkst.10.00 Madonas novada bibliotēkā, Skolas ielā 12, Madonā.

Izsludinātas rīcības uzņēmējdarbības projektiem 1.1."Lauksaimniecības produktu pārstrāde, ar lauksaimniecību nesaistīta ražošana un pakalpojumi" (atbalsta apmērs rīcībai 500 588,48 EUR, maksimālās attiecināmās izmaksas projektam ir 100 000 EUR) un 1.4. "Atbalsts lauku tūrisma pakalpojumiem, jaunu tūrisma programmu izveidei un esošo attīstībai" (atbalsta apmērs rīcībai 80 000,00 EUR, maksimālās attiecināmās izmaksas projektam līdz 50 000 EUR).

Pielikumos skaidrojums par saules paneļu iegādēm - investīcijas atjaunojamās enerģijas ražošanai. Atgādinām! Īstenojot LEADER projektu pretendentam būs jāsasniedz saimnieciskās darbības rādītāji nozarē. Skatīties MKN 590 14.punktos https://likumi.lv/ta/id/277447-valsts-un-eiropas-savienibas-atbalsta-pieskirsanas-kartiba-lauku-attistibai-apakspasakuma-darbibu-istenosana-saskana vai MNF prezentācijā par 18.kārtu.

Pir Ot Tr Cet Pie Se Sv
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

{article LAD/VLT/ZM}{text}{/article}

{article Grozs}{text}{/article}