16.kārtā izsludinātajai 1.1. rīcībai un stratēģiskajam mērķim „Sabiedrības dalība un sadarbība vietējās ekonomikas un dzīves kvalitātes stiprināšanā, sabiedriski aktīvas un attīstošas dzīves vides veidošanā” pieejamais publiskais finansējums ir 191 492,28 EUR. Viena projekta maksimālās attiecināmās izmaksas 26 000 EUR. Attiecināmās izmaksas – pamatlīdzekļu iegāde un vispārējās izmaksas 2% apjomā. Projekta īstenošanas termiņš – 1 gads.

16.kārtā iesniegti 24 projekti par kopējo pieprasīto publisko finansējumu 258 623,94 EUR, iztrūkst 67 131,66 EUR. Projektu īstenošanas vietas MNF teritorijā: Cesvaines novadā 3 projekti; Ērgļu novadā 2 projekti; Varakļānu novadā 1 projekts; Lubānas novadā 5 projekti; Madonas novadā 13 – gandrīz visu projektu īstenošanas vietas nav Madonas pilsētā, bet novada pagastos.

Izvērtējot projektus, pozitīvu lēmumu saņēmis 21 projekts, t.sk. 16 projektus īstenos jaunieši, kas uzņēmumu dibinājuši 2020.gadā vai plāno to dibināt tagad. Projekts saņem pozitīvu vērtējumu, ja tas ieguvis vismaz 18 punktus.

Pozitīvu lēmumu saņēmušie projekti iesniegti Lauku atbalsta dienestam tālākai vērtēšanai.

Projektu rindojumu skatīt pievienotajā tabulā.

Pir Ot Tr Cet Pie Se Sv
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

{article LAD/VLT/ZM}{text}{/article}

{article Grozs}{text}{/article}