Laivas, Kāla ezers Vestiena

Zemnieku saimniecība „Ielāpi”

LEADER projekts „Lauku tūrisma pakalpojumu kvalitātes uzlabošana Vestienas pagasta ZS Ielāpi”
Attiecināmās izmaksas 1277,74 eiro, t.sk. ELFLA finansējums 766,64 eiro, līdzfinansējumu nodrošina zemnieku saimniecība.

LEADER ieguldījums.Iegādātas laivas.
Saimniecība piedāvā atpūtu pie Kāla ezera, kas ir ļoti populārs makšķernieku vidū, kā arī atpūtai ģimenēm.

Adrese: „Ielāpi”, Vestienas pagasts, Madonas novads

T. 29227504