Stādi un augi Varakļānos

SIA „MEIERS”
LEADER projekts „Nojumes un stādu laukuma izbūve un ierīkošana”
Projekta attiecināmās izmaksas 12449,57 eiro , t.sk. ELFLA 6224,78 eiro, līdzfinansējumu nodrošināja uzņēmums.

LEADER ieguldījums.Izbūvēta bruģēta terase ar nojumi un siltumnīcu mūžzaļo augu un ziedošo augu stādu izvietošanai un uzglabāšanai.

Adrese: Kosmonautu ielā 8, Varakļāni, Varakļānu novads
T. 28380399