Zirgu pārvadājamā piekabe Cesvainē

Zemnieku saimniecība „Greķi”
LEADER projekts „Divvietīgā zirgu pārvadājamā treilera iegāde”
Projekta attiecināmās izmaksas 5078,23 eiro , t.sk. ELFLA 3046,94 eiro, līdzfinansējumu nodrošināja zemnieku saimniecība.

LEADER ieguldījums. Iegādāta divzirgu pārvadāšanas piekabelielo dzīvnieku pārvadāšanas pakalpojumiem: ražojošo dzīvnieku, vaislas dzīvnieku pārvietošana; zirgu vešana uz sacensībām ar mērķi paaugstināt to tirgus vērtību un parādīt potenciālajiem pircējiem; radīta iespēja jaunajiem jātniekiem piedalīties sacensībās.

Adrese: „Greķi”, Cesvaines pagasts, Cesvaines novads
T. 29608254