Ceļu tīrīšana ziemā Cesvainē

Zemnieku saimniecība „Akmeņkrogs”
LEADER projekts „Sniega lāpstas, drenu skalotāja un zāles smalcinātāja iegāde z/s "Akmeņkrogs "”
Projekta attiecināmās izmaksas 28457,44 eiro , t.sk. ELFLA 17074,46 eiro, līdzfinansējumu nodrošināja zemnieku saimniecība.

LEADER ieguldījums. Iegādāta sniega lāpsta, drenu skalotājs, zāles smalcinātājs pakalpojumu sniegšanai vietējiem iedzīvotājiem saimniecībām un pašvaldībai.

Izveidota viena jauna darba vieta.

Adrese: " Jaunzemi ", Cesvaines pagasts, Cesvaines novads
T. 29294051

Vairāk šajā kategorijā: « Asfaltēšanas darbi