Asfaltēšanas darbi

SIA „Halle B”
LEADER projekts „Bojātā asfalta seguma remonta pakalpojuma attīstība SIA "Halle B"”
Projekta attiecināmās izmaksas 25980 eiro , t.sk. ELFLA 15588 eiro, līdzfinansējumu nodrošināja uzņēmums.

LEADER ieguldījums. Iegādāti bliete un veltnis, kas aprīkots ar sablīvējuma mērīšanas un indikācijas sistēmu. Ar sistēmas palīdzību var kontrolēt, cik labi ir sablīvējusies asfalta masa, no tā lielā mērā atkarīgs, cik ilgi šis ielāps kalpos.
Iekārtas izmanto bedrīšu lāpīšanai un jauna asfalta seguma ieklāšanai mazās vai ierobežotās teritorijās ārpus Madonas pilsētas.

Adrese: Rūpniecības iela 20, Madona, Madonas novads
T. 29275647

Vairāk šajā kategorijā: Ceļu tīrīšana ziemā Cesvainē »