Zaļais ceļotājs

Biedrība "Mednieku klubs Murmastiene"

LEADER projekts Zaļais Ceļotājs

Publiskais finansējums kopā 15224,73 eiro , t.sk. ELFLA 13702,26, līdzfinansējumu nodrošināja biedrība.

LEADER ieguldījums.  Iegādāti un uzstādīti vēja ģenerators ar saules baterijām, saules kolektori, bioloģiskā attīrīšanas iekārta, ūdensapgādes sistēma. Pielietoti un izmantoti videi draudzīgi alternatīvās enerģijas veidi, nodrošināta informācijas centra darbība attālā dabas nostūrī, Murmastienes pagastā.

Projekts „Zaļais Ceļotājs” ir turpinājums LEADER+ projektam „Ceļotājs”- mednieku klubs uzstādīja piecus skatu torņus dabas vērošanai Teiču dabas rezervāta tuvumā un izbūvēja dabas izziņas taku ( 5km) gar dabas liegumu Barkavas ozolu audze.

Līdz šim dabas vērotāji nakšņot brauca uz Madonu, kas ir vairāk kā 40 kilometru attālumā. Tagad, projekta „Zaļais Ceļotājs” rezultātā labiekārtotā namiņā, var nakšņot, vērtīgās agrā rīta un novakares stundas bez steigas veltot dabai un tās dažādībai visos Latvijas gadalaikos.
Namiņš celts ar mednieku klupa spēkiem.
Te noteikti var iepazīties ar dabai draudzīgu alternatīvās enerģijas izmantošanas veidiem.

Adrese: „Trizelnieku Ignatiņi”, Murmastienes pagasta, Varakļānu novads
T. 26528739
www.varaklani.lv

Vairāk šajā kategorijā: « Dzenīša skola