Madonas mākslinieku biedrība

Biedrība "M-ART"

LEADER projekts „Biedrības "M-ART" ainavu glezniecības darbnīcas "Akmens mājas galerija" izveide un iekārtošana Aronas pagastā”
Publiskais finansējums kopā 12341,72 eiro , t.sk. ELFLA 11107,54 eiro, līdzfinansējumu nodrošināja Madonas novada pašvaldība

LEADER ieguldījums. 20 molberti zīmēšanai, 6 molberti gleznošanai, 10 pārnēsājamie molberti, portatīvais dators, printeris A3 formāta, 8 lampas, 10 dienas gaismas lampas, 5 lampas gleznām.
Mākslinieku darbnīcas rekonstrukcija, ārdurvju un logu izgatavošana un nomaiņa.
Biedrības biedri un iedzīvotāji ieguvuši darbnīcas telpas, iespējas iepazīt un piedalīties radošā procesā mākslinieku vadībā , skatīt profesionālu mākslinieku darbus un izstādes .Vienlaicīgi var gleznot vai zīmēt 36 cilvēki. Darbnīcā tiek organizētas mācības ainavu glezniecībā (arī tiem, kas nekad nav mācījušies zīmēt un gleznot), tematiskie plenēri visa gada laikā, izstādes telpā un brīvā dabā, kā arī izbraukuma plenēri un ceļojošas izstādes.

Adrese: "Lejas Vālēni", Aronas pagasts, Madonas novads
T. 22489232, 29438977