Keramika Cesvainē

Cesvaines dārznieku un amatnieku biedrība "DAb-a"
LEADER projekts „Keramikas apdedzināšanas krāsns iegāde”
Publiskais finansējums kopā 3093,32 eiro , t.sk. ELFLA 2783,99 eiro, līdzfinansējumu nodrošināja Cesvaines novada pašvaldība

LEADER ieguldījums. Iegādāta un uzstādītakeramikas apdedzināšanas krāsns. Biedrība piedalās pilsētas svētkos, gadatirgos, dažādos ar izglītības, mākslas un amatniecības projektos un izstādēs, demonstrējot keramikas amata prasmes un ikvienam dodot iespēju izgatavot kādu lietiņu no māla.

Adrese: Parka iela 8-608, Cesvaine, Cesvaines novads
T. 29210905
www.cesvaine.lv