Dejotprieks, Lubāna

Biedrība „Dejotprieks”

LEADER projekts „Vidzemes tautas tērpu iegāde Lubānas bērnu un jauniešu deju kolektīviem”
Publiskais finansējums kopā 9295,99 eiro , t.sk. ELFLA 8366,39 eiro, līdzfinansējumu nodrošināja biedrība.

LEADER ieguldījums.Iegādāti apģērbi Vidzemes tautas tērpu – Cesvaine, Kusa, Piebalga, komplektēšanai Lubānas bērnu un jauniešu deju kolektīviem – vecumā no 1. Līdz 9. klasei, kopā četrām vecumgrupām.  Kopš 1980.gada Tērpi nebija atjaunoti. Vidusskolas vecumgrupai izgatavoti linu tērpi meitenēm.

Adrese: Krasta iela 6, Lubāna, Lubāns novads
T. 26450385