Cesvaines pūtēju orķestris

Biedrība „Cesvaines pūtēju orķestris”

LEADER projekts „Cesvaines novads jaunās skaņās”
Publiskais finansējums 12905,73 eiro, līdzfinansējumu nodrošināja biedrība „Cesvaines pūtēju orķestris”
Projekta ieguldījums. Iegādāti jauni mūzikas instrumentu, kopā 17, kvalitatīva un vienojoša skanējuma nodrošināšanai sagatavojamajām koncertu un deju programmām. Cesvaines pūtēju orķestris spēlē balles.
Aicinām jaunus dalībniekus!

Orķestra mēģinājumi notiek reizi nedēļā, Cesvainē, Pils ielā 1.

T. 29436538, Oļģerts Ozols