Tautas mūzika Lubānā

Lubānas pensionāru biedrība "CERĪBA"

LEADER projekts „Kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana Lubānas novadā un tā apkārtnē ”
Publiskais finansējums kopā 2778,41 eiro , t.sk. ELFLA 2500,53 eiro, līdzfinansējumu nodrošināja Lubāna novada pašvaldība

LEADER ieguldījums. Iegādāti tautas mūzikas instrumenti - koka zvans, plaukšķi, katliņš, rumba, robdēlis, koka svilpe, koka blokflauta, koka tamburīns, stabuļu komplekts, treščotka, trejdeksni, trijstūri, kumeliņš ar kociņu, vēja zvans, cītara - 7 dūru, soma cītarai, kājas cītarai, skaņošanas atslēga, bungas, tarkšķis, kokle 11 stīgu, maiss koklei, ksilafons, un lai nodrošinātu instrumentu noskaņošanu tur, kur nav klavieres , iegādāsimies elektronisko mūzikas instruments - sintezators.
Viens no LPB „Cerība” mērķiem ir, ar savu darbu un ierosmi atbalstīt pilsētas pasākumus un vajadzības, (iesaistīties masu darba aktivizēšanā, dalīties savās prasmēs un apgūt jaunas) projektā iegādāti tautas mūzikas instrumenti, lai biedrības biedri ( ir biedri, kuri dzied un spēlē Lubānas kapelā "Meldiņš" , dzied folkloras kopā " Lubāna") kopā ar pieaugušajiem un bērniem varētu atdzīvināt un veicināt latvisko tradīciju saglabāšanu.
Radīta iespēja mūsu paaudzes cilvēkiem nodot savas zināšanas jaunajiem, satikties trijām vai pat četrām paaudzēm.

Adrese: Brīvības iela - 17, Lubāna, Lubānas novads

T. 29395811