Mēs saviem bērniem

Biedrība „Mēs saviem bērniem”apvieno ģimenes, kurās ir bērni un jaunieši ar īpašām vajadzībām. Biedrība darbojās jau 14 gadus. Šo gadu laikā daudzi bērni ir izauguši un sasnieguši gan jauniešu, gan mūsu izpratnē pieaugušo vecumu, daži pat vairāk, tomēr viņi savā būtībā ir un paliks bērni.
Adrese: Telpas bērnudārzā "Saulīte", Madonā
T. 28303985, 28601768, 26004324
Par biedrību internetā

LEADER projekts „Aprīkojuma iegāde deju grupai "Mazais cilvēciņš"”
Publiskais finansējums kopā 4486,77 eiro, t.sk. ELFLA 4038,09 eiro, līdzfinansējumu nodrošināja Madonas novada pašvaldība
LEADER ieguldījums.Sintezators ar statīvu, apskaņošanas komplekts, portatīvais dators ar programmatūru, projektors ar ekrānu, sitamo instrumentu komplekts, deju apavi deju grupas „Mazais cilvēciņš” nodarbībām un koncertiem.

LEADER projekts „Aprīkojuma un tērpu iegāde biedrībai "Mēs saviem bērniem"”
Publiskais finansējums kopā5714,99 eiro , t.sk. ELFLA 5143,49 eiro , līdzfinansējumu nodrošināja Madonas novada pašvaldība
LEADER ieguldījums.Tērpi, kurpes, skatuve leļļu teātrim, magnetola.

Ģimenēm, kurās ir cilvēki ar īpašām vajadzībām, ir iespēja saturīgi pavadīt brīvo laiku, iesaistoties dejošanas un leļļu teātra nodarbībās, uzstājoties koncertos. Cilvēkiem ar īpašām vajadzībām dota iespēja iziet sabiedrība, būt aktīviem.