Mūzikas studija Lubānā

Lubānas novada pašvaldība
LEADER projekts „Atklāj mūziku!”
Publiskais finansējums kopā 9536,64 eiro , t.sk. ELFLA 7152,48 eiro, līdzfinansējumu nodrošināja Lubānas novada pašvaldība

LEADER ieguldījums. Projekta rezultātā Lubānas novada iedzīvotājiem ir iespēja apgūt ģitāras, elektriskās ģitāras, basģitāras, saksofona, blokflautas, vijoles, akordeona, dažāda veida bungu un perkusiju instrumentu spēli, veidot dažādu žanru muzikālās apvienības un radīt jaunu kultūras piedāvājumu novadā un visā apkārtējā teritorijā. Radīta iespēja organizēt mūzikas terapiju nodarbības dažādām sociālām grupām.

Adrese: O.Kalpaka 4, Lubāna, Lubānas novads
T. 27860066, jauniešu lietu speciālists

Par jauniešu centru internetā