Tautastērpi Kalsnavas un Ļaudonas kolektīviem

Madonas novada pašvaldība
LEADER projekts „Tērpu iegāde Ļaudonas un Kalsnavas pagastu pašdarbības kolektīviem”
Publiskais finansējums kopā 16876,74 eiro , t.sk. ELFLA 12657,55 eiro, līdzfinansējumu nodrošināja Madonas novada pašvaldība.

LEADER ieguldījums. Izgatavoti tautas tērpi vai atsevišķas tautas tērpu sastāvdaļas Ļaudonas korim - vasaras tērpu variants, Kalsnavas pagasta jauniešu deju kolektīvam „Kalsnava”, Kalsnavas kultūras nama senioru deju kolektīvam „Jāņukalns”, Ļaudonas pagasta senioru deju kolektīvam „Divi krasti”.

Atjaunots un papildināts tautas tērpu krājums Kalsnavas un Ļaudonas pagastu pašdarbības kolektīviem.

Adrese: Kalsnavas kultūras nams, Ļaudonas kultūras nams