Tautastērpi, Ērgļi

Ērgļu novada pašvaldība
LEADER projekts „Tautas tērpi- deju kolektīvu izaugsmei Ērgļos”
Publiskais finansējums kopā 11327,2 eiro , t.sk. ELFLA 8495,39 eiro, līdzfinansējumu nodrošināja Ērgļu novada pašvaldība

LEADER ieguldījums. Ar projektu atbalstu, Ērgļu novada deju kolektīvi ir ietērpti etnogrāfiski pareizos tautas tērpos. Iegādāti 22 Vidzemes sievu brunči un vestes jauniešu un vidējās paaudzes deju kolektīvu dejotājām, 12 Ziemeļlatgales ( Abrenes) brunči un vestes jauniešu deju kolektīvam, vidējai paaudzei 10 sievu jakas un 10 rakstainās Vidzemes aubes. Vīriem 10 mēteļi un 10 cepures (ratenes), kuras obligāti nepieciešamas atsevišķu deju izpildījumam. Visi pieaugušo deju kolektīvi apgādāti ar blūzēm un apaviem. Bērnu deju kolektīvs priecēs skatītāju tērpts krāšņajos 16 Vidzemes novada brunčos.

Skatītāji saņems kvalitatīvu māksliniecisko baudījumu. Tērpi nodoti glabāšanā saieta namā.
Ērgļu novadā darbojas 10 dažādu paaudžu tautisko deju kolektīvi vecumā no 3 līdz 60 gadiem, kas sevī apvieno 232 dejotājus, no kuriem 95 ir Ērgļu saieta nama deju kolektīvu dalībnieki.

Adrese: Rīgas iela 5, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads
T. 64871231