Tautastērpi, Dzelzava

Madonas novada pašvaldība

LEADER projekts „Tautas tērpu izgatavošana Dzelzavas pagasta pašdarbības kolektīviem”

Projekta finansējums 10017 eiro , t.sk. ELFLA 7513 eiro , līdzfinansējumu 2504 eiro nodrošināja Madonas novada pašvaldība.

LEADER ieguldījums.Izgatavoti tautastērpi skolotājas Skaidras Dzenes vadītajam jauniešu deju kolektīvam, jauniešu deju kolektīvam „Zīļuki”, kā arī vokālam ansamblim „Variants” Dzelzavā.

Adrese:Dzelzava, Madonas novads

www.dzelzava.lv

Vairāk šajā kategorijā: Tautastērpi, Ērgļi »