Lazdonas jauniešu centrs

Madonas novada pašvaldība, bērnu un jauniešu centrs „Kodols” Lazdonā

LEADER projekts „Telpu labiekārtošana Lazdonas jauniešu brīvā laika pavadīšanai”

Publiskais finansējums kopā 19920,21 eiro, t.sk. ELFLA 14940,15 eiro, līdzfinansējumu nodrošināja Madonas novada pašvaldība

LEADER ieguldījums.Telpu vienkāršotā renovācija jauniešu brīvā laika pavadīšanai – 103.6kv/m. Galda tenisa komplekts, novusa komplekts, projektors, projektora ekrāns, sēžammaisu (pufu) komplekts, virsdrēbju pakaramo komplekts.

Adrese: Meža iela 2, Lazdona, Lazdonas pagasts, Madonas novads

T.26375559, Ināra