Mēs saviem bērniem, Madonā

Biedrība „Mēs saviem bērniem”apvieno ģimenes, kurās ir bērni un jaunieši ar īpašām vajadzībām. Biedrība darbojās jau 14 gadus. Šo gadu laikā daudzi bērni ir izauguši un sasnieguši gan jauniešu, gan mūsu izpratnē pieaugušo vecumu, daži pat vairāk, tomēr viņi savā būtībā ir un paliks bērni.

Adrese:telpas bērnu dārzā "Saulīte", Madonā
T. 28303985, 26004324, 28601768, 26143528
http://www.draugiem.lv/messaviemberniem/

LEADER projekts „Aprīkojuma iegāde deju grupai "Mazais cilvēciņš"”
Publiskais finansējums kopā 4486,77 eiro, t.sk. ELFLA 4038,09 eiro, līdzfinansējumu nodrošināja Madonas novada pašvaldība
LEADER ieguldījums.Sintezators ar statīvu, apskaņošanas komplekts, portatīvais dators ar programmatūru, projektors ar ekrānu, sitamo instrumentu komplekts, deju apavi deju grupas „Mazais cilvēciņš” nodarbībām un koncertiem.

LEADER projekts „Aprīkojuma un tērpu iegāde biedrībai "Mēs saviem bērniem"”
Publiskais finansējums kopā 5714,99 eiro , t.sk. ELFLA 5143,49 eiro , līdzfinansējumu nodrošināja Madonas novada pašvaldība
LEADER ieguldījums.Tērpi, kurpes, skatuve leļļu teātrim, magnetola.
Ģimenēm, kurās ir cilvēki ar īpašām vajadzībām, ir iespēja saturīgi pavadīt brīvo laiku, iesaistoties dejošanas un leļļu teātra nodarbībās, uzstājoties koncertos. Cilvēkiem ar īpašām vajadzībām dota iespēja iziet sabiedrība, būt aktīviem.

LEADER projekts „Materiāli tehniskās bāzes izveide mūzikas, smilšu terapijas un Montesori pakalpojuma izveidei bērniem un jauniešiem ar invaliditāti”
Publiskais finansējums kopā 5054,28eiro , t.sk. ELFLA 5054,28eiro
LEADER ieguldījums.Iekārtotas telpas, kur bērni un jaunieši ar īpašām vajadzībām var apmeklēt mūzikas, smilšu un Montesori terapijas. Smilšu terapijas nodrošināšanai iegādāta smilšu kaste, plaukti, krēsls, smilšu mantas, fotoaparāts. Montesori nodarbībām - Montesori materiāli, galds, krēsls, plaukts. Mūzikas terapijai mūzikas inventārs, galds, plaukti, krēsls, paklājs, batuts un videokamera ar piederumiem.
Terapijas uzlabo komunikācijas, mācīšanās, mobilizācijas, pašizpausmes, organizēšanās spējas un citus terapeitiski svarīgus momentus, saskaņā ar bērna fiziskajām, emocionālajām, mentālajām, sociālajām un kognitīvajām vajadzībām.