Sieviešu klubiņš " Rūtiņas”, Ošupe

Biedrība Sieviešu klubiņš "Rūtiņas"
LEADER projekts „Izglītības un brīvā laika pavadīšanas centra izveide lauku iedzīvotājiem Ošupes pagastā”
Publiskais finansējums kopā 3793,49 eiro, t.sk. ELFLA 3414,15 eiro, līdzfinansējumu nodrošināja Madonas novada pašvaldība

LEADER ieguldījums. 2 datori, 2 datorgaldi un krēsli, printeris-kopētājs, 6 krēsli, metāliskā tāfele, galds, mūzikas centrs, ūdens vārāmā kanna.
Iekārtotas biedrības telpas Ošupē, kas dod iespēju attālā ciemā aktivizēt iedzīvotājus.
Sieviešu klubiņš " Rūtiņas" darbojas jau vairāk kā gadu, tā mērķi ir sieviešu pašapziņas celšana, mūža izglītības veicināšana, organizējot dažādas praktiskas nodarbības, semināri, bērnu nometnes.

Adrese: " Ošupe" , Ošupes pagasts
T. 20275661