Jauniešu centrs Dzelzavā

Madonas novada pašvaldība

LEADER projekts „Aprīkojuma nodrošināšana sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai Dzelzavas pagasta iedzīvotājiem”

Publiskais finansējums kopā 13760,59 eiro , t.sk. ELFLA 10320,44, līdzfinansējumu nodrošināja Madonas novada pašvaldība

LEADER ieguldījums. Mēbeles, virtuves iekārtas, spēļu galdi saieta namam “Kāre” telpu iekārtošanai.

Izveidota atpūtas un kopīgu pasākumu īstenošanas vieta dažādām paaudzēm. Darba laiks no 17.00-21.00, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās un sestdienās.

Adrese: Dzelzavas pils “Liepas”, Dzelzavas pagasts, Madonas novads
T. 28614362, Sarmīte