Sabiedriskais centrs Kusā, "1.stāvs"

Madonas novada pašvaldība,

LEADER projekts „Multifunkcionāls brīvā laika pavadīšanas centrs paaudžu sadarbības veicināšanai Aronas pagastā”

Publiskais finansējums kopā 15430,19eiro, t.sk. ELFLA 11572,64eiro, līdzfinansējumu nodrošināja Madonas novada pašvaldība

LEADER ieguldījums.Vienkāršotā renovācija-129kv/m, iegūstot telpas sabiedriskajām aktivitātēm un dušas telpas. Iegādāti: Videokamera, projektors, elektriskā plīts, veļas mazgājamā mašīna. Izveidots multifunkcionālais centrs „1.stāvs”, Kusā, Aronas pagastā

Adrese: Skolas iela 3,  Kusa, Aronas pagasts, Madonas novads
T. 26363415
Par centru internetā