BJA Rīts, Bērzaunē

Biedrība Bērnu un jauniešu apvienība „Rīts”
Adrese: "Dambīši", Bērzaune, Bērzaune pagasts, Madonas novads
T. 29189120; 64800348
www.bjarits.lv

LEADER projekts „Alternatīvais centrs Rīts”
Publiskais finansējums kopā 19895,82 eiro , t.sk. ELFLA 17906,24 eiro , līdzfinansējumu nodrošināja Madonas novada pašvaldība
LEADER ieguldījums. Brīvā laika pavadīšanas telpu rekonstrukcija -136 kv/m.

LEADER projekts "Alternatīvai centrs Rīts" otrās kārtas rekonstrukcija
Publiskais finansējums kopā 19920,21 eiro , t.sk. ELFLA 17928,18 eiro , līdzfinansējumu nodrošināja Madonas novada pašvaldība
LEADER ieguldījums. Brīvā laika pavadīšanas telpu rekonstrukcija -92 kv/m.

LEADER projekts „Tehnoloģisko iekārtu iegāde ar materiāli tehnisko bāzi "Alternatīvajam centram "Rīts"”
Publiskais finansējums kopā19913,59 eiro , t.sk. ELFLA 17922,21eiro, līdzfinansējumu nodrošināja Madonas novada pašvaldība
LEADER ieguldījums. Frēzēšanas, gravēšanas mašīna (ar pieckanālu kontrolieri), putekļu atsūkšanas iekārta, urbjmašīna /frēzmašīna, darba galds, instrumentu komplekts, akumulatora skrūvgriezis,iekārtu skrūvspīles,instrumentu komplekts, spriegošanas komplekts, regulējamā izvirpošanas galva VBHC, metāla skapis instrumentiem, mēbeļu komplekts, datora komplekts?
Izveidota darbnīca, iegādātās iekārtas dod iespēju bērniem un jauniešiem apgūt prasmes un  strādāt ar koku, metālu un plastikāta stiklu, programmēt izpildāmo darbu.
Izveidota viena nepilnas slodzes darba vieta nodarbību vadītājam.

Vietējās attīstības stratēģijas ietvaros biedrība saņēmusi sabiedriskā finansējuma atbalstu 53576,63 eiro.

Vairāk šajā kategorijā: Praulienas jauniešu centrs Epicentrs »