Braku un Meņģeļi muzeji Ērgļos

Ērgļu novada pašvaldība
LEADER projekti „Braku zedeņu žoga atjaunošana” un „Braku dzīvojamās mājas jumta un Meņģeļu pirts vienkāršotā renovācija”
Publiskais finansējums kopā 21231,06 eiro, līdzfinansējumu nodrošināja Ērgļu novada pašvaldība
 

LEADER ieguldījums. Veicot atjaunošanas darbus, saglabāts „Braku” memoriālais ēku ansamblis ar Vidzemes sētai tik raksturīgo zedeņu žogu. Uzlikts jauns niedru jumts „Braku” dzīvojamai mājai.

LEADER ieguldījums. Brāļu Jurjānu  memoriālajā muzejā „Meņģeļos”, pirtiņai nomainīti divi apakšējie baļķi un pārbūvēta akmeņu krāvuma krāsns. Meņģeļu pirtiņa atkal pieejama apmeklētājiem ne tikai kā apskates objekts, bet arī kā vieta, kur var izbaudīt visdažādākos dūmu pirts rituālus.

 

R.Blaumaņa muzejs „Braki” un brāļu Jurjānu - latviešu mūzikas kultūras pamatlicēju muzejs „Meņģeli” atvērti un gaida apmeklētājus, lai iepazītu literatūras un mūzikas vēsturi un seno lauku sētu, kā arī aktīvi un darbīgi brīvo laiku pavadītu gan lieli, gan mazi.
Adreses:

R. Blaumaņa memoriālā muzeja „Braki”, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads.
T. 26388629

Brāļu Jurjānu memoriālais muzejs „Meņģeļi”, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads.
T. 229431659

 

Vairāk šajā kategorijā: « O.Kalpaka piemineklis Visagala kapos