O.Kalpaka piemineklis Visagala kapos

Lubānas novada pašvaldība

LEADER projekts „Kāpņu izveide uz pieminekli Oskaram Kalpakam Visagala kapos”
Projekta attiecināmās izmaksas 3107,41 eiro, t.sk. ELFLA 2330,56 eiro. PVN nav iekļauts attiecināmajās izmaksās.

 

LEADER ieguldījums. Lubānas novada Visagala kapos, kur atrodas Latvijas bruņoto spēku pirmā virspavēlnieka Oskara Kalpaka (1882 - 1919) un viņa dzimtas apbedījuma vieta ar Kārļa Zāles un Arnolda Dzirkaļa 1927. gadā veidotu pieminekli, labiekārtota teritorija 75kv/m un izveidotas 2m platas un 37m garas kāpnes.
Atceres pasākumi notiek katru gadu, 6. janvārī virspavēlnieka dzimšanas dienā un 6. martā viņa nāves dienā.

 

Adrese: Indrānu pagasts, Lubānas novads
T. 64894941, 26482016

www.lubana.lv