Piemiņas vieta komunistiskā terora upuriem Lubānā

Lubānas novada pašvaldība

LEADER projekts „Komunistiskā terora upuru piemiņas vietas Lubānas novadā labiekārtošana ”
Projekta attiecināmās izmaksas 6402,92 eiro, t.sk. ELFLA 4802,19 eiro, līdzfinansējumu nodrošināja Lubānas novada pašvaldība

LEADER ieguldījums. Labiekārtota teritorija pie 1989.gada 25.martā atklātā represēto piemiņas akmens Lubānā, Aiviekstes upes krastā. Piemiņas vieta veltīta 1941.gada 14. jūnija un 1949.gada 25. marta deportācijās cietušajiem.

Adrese: Krasta iela, Lubāna, Lubānas novads