Liezēres kapu Jaunā kapliča

Nodibinājums "Liezēres kapu fonds"

LEADER projekts „Liezēres kapu kapličas vienkāršotā renovācija”
Publiskais finansējums kopā 19818,56 eiro, t.sk. ELFLA 17836,7 eiro, līdzfinansējumu nodrošināja nodibinājums un ziedotāji.

 

LEADER ieguldījums. Vienkāršotās renovācijas rezultātā nomainīts jumta segums (141,12kv/m), atjaunotas 3 esošās divviru durvis un izgatavotas 2 jaunas durvis un 1 logs, atjaunotas ēkas ārsienas un uzlikts jauns iekštelpu sienu (247,40kv/m) un griestu segums (70,4kv/m), atjaunota esošā ķieģeļu un betona grīda (70,4kv/m), izveidota atklāta terase.

Projekta realizācijas laikā plosījās postoša vētra, izraujot ar saknēm kapsētas jaunajā daļā jau gadus 80 augušos ozolus. Kapliča brīnumainā kārtā netika skarta.

Lielo Liezēres kapu līdz šim drūmā Jaunā kapliča ar zvanu torni ieguvusi skaistu apšuvumu un viegli pelēku krāsu. Telpas izmanto izvadīšanām. Renovācijas rezultātā izveidota nojume, kur patverties lietus laikā.

 

Adrese: Liezēres pagasts, Madonas novads

T. 29397434, Anna Rozīte