Bērzaunes baznīcas laukums

Bērzaunes evaņģēliski luteriskās baznīcas vēsturiskās sētas un laukuma atjaunošanas projekts.

 

Vieta: Madonas novadsSkats uz Bērzaunes ev. lut. baznīcu un laukumu
Bērzaunes evaņģēliski luteriskā baznīca, Bērzaune, Bērzaunes pag.,
Projekta ieviesējs: Biedrība "IHTIS"
Finansējums: 19918,78 EUR
ELFLA finansējums: 17926,9 EUR
Izdarīts: Atjaunota 90m gara akmens sēta un 715 m2 liels laukums blakus baznīcai
Kontakti:  www.berzaunesbaznica.lv
Apraksts: Atjaunots vēsturiskais norobežojošais mūris. Pie mūra piegulošais laukums, kas kādreiz kalpoja arī par
Bērzaunes tirguslaukumu, noklāts ar cietu, mitruma izturīgu drupinātās grants segumu.

Stāvlaukumu izmanto Bērzaunes iedzīvotāji un viesi, apmeklējot Bērzaunes baznīcā dievkalpojumus, ārpus

draudzes pasākumus - izstādes, koncertus u.c., kas tiek rīkoti baznīcā vai netālu esošajā pagasta estrādē.
Automašīnas novieto arī Bērzaunes kapu apmeklētāji.

Cerams, te kādreiz bērzaunieši sarīkos gadatirgu.