Arhitektūras komplekss Baltais Gulbis Varakļānos

Biedrība "Pieaugušo attīstības projekts"

LEADER projekts „Baltais gulbis dodas debesīs”
Projekta attiecināmās izmaksas 15490,81 eiro, t.sk. ELFLA 13941,73 eiro, līdzfinansējumu nodrošināja Varakļānu novada pašvaldība

LEADER ieguldījums. Atjaunots mazās arhitektūras ansamblis. Atjaunoti stādījumi. Iegādāts zāles pļāvējs, krūmgriezis, motorzāģis, dzīvžoga šķēres kopšanas darbiem.
Varakļānu pilsētas luterāņu kapos 1937.gadā atklāja arhitektonisku ansambli "...baltais gulbis dodas debesīs", tam lielu daļu līdzekļu ziedoja ķirurga, profesora Pāvila Mucenieka ģimene. Pēc Anša Bērziņa, kas tajā laikā vēl bija students, meta uzbūvēja oriģināli veidotus vārtus- zvana torni, teiksmaina putna izskatā, mazu kapu baznīciņu ar vitrāžām un mozaīku rotājumiem un blakustelpu kamīnam, pieminekli diviem atbrīvošanas karā kritušajiem Nacionālās armijas karavīriem no Ventspils.

Adrese: Varkļāni, Varkļānu novads
T. 28274537, biedrība
    64866162, tūrisma informācija Varakļānos

www.varaklani.lv