Dzelzavas pils

Madonas novada pašvaldība

LEADER projekts „Kultūras pieminekļa "Dzelzavas pils" logu vienkāršotā renovācija”
Projekta attiecināmās izmaksas15223,62 eiro, t.sk. ELFLA 11417,71eiro , līdzfinansējumu nodrošināja Madonas novada pašvaldība

LEADER ieguldījums. Rekonstruēti 65 pils vēsturiskie logi.

Adrese: "Dzelzavas pils"", Dzelzava, Dzelzavas pagasts, Madonas novads
T. 64852057, Dzelzavas pagasta pārvalde