Jāņa Ilstera piemiņas vieta

Biedrība "Mūžizglītība "Gretēs""

LEADER projekts „Jāņa Ilstera piemiņas zīmes atjaunošana un vietas labiekārtošana Vestienas pagasta”
Projekta finansējums 9291,35 eiro, t.sk. ELFLA 8362,21 eiro, līdzfinansējumu nodrošināja Madonas novada pašvaldība

 

LEADER ieguldījums. Uzstādīta jauna, kokā veidota, piemiņas zīme pirmajam latviešu botāniķim Jānim Ilsteram. Labiekārtota apkārtne. Lapene ar informatīvo stendu par botāniķi. Lapenē ir  seši soli, divi galdi. Ierīkota tualete. Atjaunots celiņš 120 kv/m.
Piemiņas vieta ir piemērota skolēnu pārgājieniem, ar iespēju iepazīt Jāni Ilsteru, apskatīt skaistu Vestienas ainavu, pasēdēt lapenē un apēst pārgājiena maizītes. Aicināti arī citi interesenti.

 

Adrese: Gretes, Vestienas pag. Madonas novads
T. 294507150;64800312, Biruta Nebare