Sarkaņmuiža, pagātnes liecību ekspozīcija

Biedrība „Sarkaņmuiža”

LEADER projekts „Muzeja "Biksēres klēts" ekspozīciju zāļu grīdas remonts, apgaismojuma uzstādīšana un orgtehnikas iegāde”

Publiskais finansējums 17455,17 eiro, līdzfinansējumu nodrošināja Madonas novada pašvaldība

Projekta ieguldījums. Atjaunota grīda un ierīkots apgaismojums. Atjaunota vēsturiskā un izveidotas kara un pēckara laika tēmām veltītas ekspozīcijas. Iegādāta skaņu un video aparatūra vēsturisku materiālu demonstrēšanai, sarīkojumiem muzeja telpās un pagalmā.

Adrese: Madonas novads, Sarkaņu pagasts, „Biksēre”

T. 28621303

Vairāk šajā kategorijā: Gerdene, senvēstures izpēte »