Kino Madonā

Madonas novada pašvaldība

LEADER projekts „Kino aparatūras iegāde Madonas novada kinoteātrim "Vidzeme"”
Attiecināmās izmaksas19920,21 eiro , t.sk. ELFLA 14940,16 . PVN nav iekļaut attiecināmajās izmaksās.

LEADER ieguldījums.Kino aparatūras iegāde kinoteātrim "Vidzeme". Nomainīta vecā kino iekārta, ir iespēja rādīt kino pieejamajā CD standartā. Uzstādīta jauna skaņu iekārta. Var rādīt arī 3D kino.

Adrese: Tirgus iela -5, Madona.

Par kino seansiem kinoteātrī „Vidzeme” un piedāvāto repertuāru lasiet te.