Cesvaines bibliotēka

Cesvaines novada pašvaldība

LEADER projekts „Cesvaines bibliotēkas telpu vienkāršotā rekonstrukcija”
Projekta finansējums kopā 14211eiro, t.sk. ELFLA 10658 eiro, līdzfinansējumu 3552eiro nodrošināja Cesvaines novada pašvaldība.

LEADER ieguldījums. Bibliotēkas ēkas vienkāršotā rekonstrukcija.

Iegādāts un atsevišķā telpā uzstādīts granulu apkures katls, piebūvēts skurstenis un ierīkoti radiatori, izbūvējot jaunu mūsdienīgu centrālās apkures sistēmu Cesvaines bibliotēkas ēkā.

Bibliotēkā ik dienas ierodas daudz apmeklētāju, it īpaši jaunieši un skolēni, jo bibliotēka veic arī jauniešu centra funkcijas. Uzturas ģimenes ar bērniem. Tieši šīs apmeklētāju grupas jaunā apkures sistēma visvairāk pasargā no apdegumu traumām. Bibliotēkas lietotāji ir priecīgi par vienmērīgo gaisa temperatūru visās telpās. Tā ļoti nepieciešama arī grāmatām un datortehnikai.

Ir radīta ugunsdroša vide bibliotēkas lietotājiem un tūkstošiem grāmatu. Apkārtējā vide, telpas un grāmatas pasargātas no sodrējiem un malkas apkures netīrības. Mazinājies kurinātāja smagais fiziskais darbs. Līdz ar jaunā apkures sistēmas izveidi pabeigta ēkas renovācija.

Adrese:Pils iela 6, Cesvaine.