Laulību ceremoniju zāle Madonā

Madonas novada pašvaldība

LEADER projekts „Aprīkojuma iegāde laulību ceremonijas nama telpām”
Projekta attiecināmās izmaksas 19772 eiro , t.sk. ELFLA 14829 eiro, līdzfinansējumu nodrošināja Madonas novada pašvaldība

LEADER ieguldījums.Laulību ceremoniju zālei iegādāti un uzstādīti aizkari, 50 krēsli ar pārvalkiem, zāles galds, ģerbonis, skaņu aparatūra. Mazai zālei un darba kabinetiem iegādāti romiešu aizkari un žalūzijas.

Dzimtsarakstu nodaļa iedzīvotājiem sniedz pakalpojumus svinīgai svētku noskaņai atbilstošās telpās.

Adrese:Madona, Raiņa iela 12, Madonas kultūras nams.

Videosižets, www.madonas.lv, (15.04.2014.)