Barkavas kultūras nams

Madonas novada pašvaldība

LEADER projekts „Barkavas kultūras  nama pakalpojumu kvalitātes uzlabošana”
Attiecināmās izmaksas6208,79 eiro , t.sk. ELFLA 4656,59 . PVN nav iekļaut attiecināmajās izmaksās.

LEADER ieguldījums. Iegādāti 180 krēsli. Izgatavoti un uzstādīti ugunsdrošie aizkari kultūras nama skatuvei.

Adrese: Barkava, Barkavas pagasts, Madonas novads.

Par Barkavas kultūras namu lasiet