Jaunkalsnavas kultūras nams

Madonas novada pašvaldība

LEADER projekts „Kultūras nama rekonstrukcija Vesetas ielā 8, Jaunkalsnavā, Kalsnavas pagasts, Madonas novads”
Kopējās izmaksas 108339 eiro. Attiecināmās izmaksas19920,21 eiro , t.sk. ELFLA 14940,16 .

LEADER ieguldījums.Kultūras nama rekonstrukcija.

Pasākumu zāles izbūvi un iekārtošanu, nelielu pasākumu organizēšanai. Centralizētās apkures sistēmas izbūve, kas nodrošinās telpu apsildi, WC telpu izbūve. Nodrošināta pieejamība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un pensionāriem. Pēc rekonstrukcijas telpas iekārtoja par Madonas novada pašvaldības finansējumu.

Adrese: Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, Madonas novads

Par Jaunkalsnavas kultūras namu lasiet.