Murmastienes kultūras centrs

Varakļānu novada pašvaldība

LEADER projekts „Infrastruktūras izveide kvalitatīvu kultūras pakalpojumu nodrošināšanai Murmastienes pagasta iedzīvotājiem”
Attiecināmās izmaksas 10779,09 eiro , t.sk. ELFLA 8084,31eiro. PVN nav iekļaut attiecināmajās izmaksās.

LEADER ieguldījums. Pilnībā aprīkotas tikko uzceltās Murmastienes kultūras centra telpas. Iegādātas mēbeles un aizkari zālei, aprīkota ieejas halle, tērpu noliktava un kultūras darbinieka kabinets.

Adrese: Murmastiene, Varakļānu novads

Par Murmastienes kultūras centru lasiet te.