Lauteres kultūras nams

Madonas novada pašvaldība

LEADER projekts „Iedzīvotāju kultūras dzīves kvalitātes uzlabošana Aronas pagasta Lauteres kultūras namā”
Attiecināmās izmaksas 7518,87 eiro , t.sk. ELFLA 5639,15 . PVN nav iekļaut attiecināmajās izmaksās.

LEADER ieguldījums. 200 krēsli, klavieres un apskaņošanas iekārtas.

Adrese: Lautere, Aronas pagasts, Madonas novads

T. 64807121; 26531050

 

Vairāk šajā kategorijā: Saikavas tautas nams »