Rotaļlaukums Varakļānos

Biedrība „Pieaugušo attīstības projekts”
LEADER projekts „Bērnu prieks”
Publiskais finansējums kopā 15332,3 eiro, t.sk. ELFLA 13799,07 eiro, līdzfinansējumu nodrošināja Varakļānu novada pašvaldība

LEADER ieguldījums. Īstenojot projektu sakopta zaļā zona Varakļānu pilsētas centrā, izveidots bērnu- rotaļu laukums visām vecuma grupām. Labiekārtota, apzaļumota teritorija-3300kv/m ar 4 atpūtas  soliņiem un 2 atkritumu urnām. Bērnu rotaļu laukumā uzstādīti šūpoļu komplekss ar slidkalniņu, 2 balansieršūpoles - dzīvnieciņi, karuselis, līdzsvara baļķis, līdzsvara šūpoles, smilšu kaste. Labiekārtots sporta laukums jauniešiem: basketbola grozs, vingrošanas elementu komplekss 5. Laukuma apzaļumošanai tiks iegādāti 289 stādi.

Adrese: 1. Maija laukums 3, Varakļāni, Varakļānu novads