Sporta laukums Bērzaunē

Madonas novada pašvaldība
LEADER projekts „Sporta spēļu laukuma izveide Bērzaunē”
Projekta finansējums 18752,16 eiro , t.sk. ELFLA 14064,1eiro , līdzfinansējumu nodrošināja Madonas novada pašvaldība

LEADER ieguldījums. Izveidots asfaltēts 875 kv/m (20x30) liels laukums un uzstādīti 2 basketbola grozi, iegādāti spēles standartiem atbilstoši polipropilēna florbola laukuma bortus. Nodrošināta iespēja spēlēt florbolu pavasarī, vasarā, rudenī (rīkot un organizēt starp novadu turnīrus).

Adrese: Bērzaunes pamatskola, Bērzaune, Bērzaunes pagasts, Madonas novads