Volejbols „Dobes”, Barkavā

Madonas novada pašvaldība
LEADER projekts „Atpūtas laukuma "Dobes" labiekārtošana Barkavas pagastā”
Publiskais finansējums kopā 14086,43 eiro , t.sk. ELFLA 10564,82 eiro , līdzfinansējumu nodrošināja Madonas novada pašvaldība

LEADER ieguldījums. Atjaunots esošais volejbola laukumu, izveidots papildus vēl vienu volejbola laukumu. Abiem laukumiem atvestas pludmales smiltis. Nomainīti volejbola tīkla statīvi, uzstādot noņemamos statīvus, kas uz ziemas laiku tiks noņemti, samazinot traumatisma risku ziemas periodā. Uzstādīta bioloģiskā WC. Laukumam ir jauni galdiņi un soliņi.

Adrese: Dobes, Barkavas pagasts, Madonas novads
Lasi internetā