Mundruma laukums „Brakos”

Ērgļu novada pašvaldība
LEADER projekti „Aktīvās atpūtas un mundruma laukums Brakos”
Publiskais finansējums kopā 5423,24 eiro, līdzfinansējumu nodrošināja Ērgļu novada pašvaldība
LEADER ieguldījums. Pļaviņā pie "Braku" muzeja izveidots rotaļu un atpūtas laukums. Laukuma elementi ir veidoti no koka, lai harmoniski sakļautos ar muzeja ansambli.

„Braki” atvērti un gaida apmeklētājus, lai iepazītu muzeju un seno lauku sētu, kā arī aktīvi un darbīgi pavadītu brīvo laiku – gan lieli, gan mazi.
Adrese: R. Blaumaņa memoriālā muzeja „Braki”, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads.
T. 26388629
www.braki.lv