Bērnu rotaļu laukums Aiviekstē

Madonas novada pašvaldība
LEADER projekts „Bērnu un rotaļu laukuma izveide Madonas novada Kalsnavas pagasta Aiviekstes ciemā”
Projekta finansējums 9984,7 eiro , t.sk. ELFLA 7488,5 eiro , līdzfinansējumu nodrošināja Madonas novada pašvaldība

LEADER ieguldījums. Iegādāts un uzstādīts bērnu rotaļu laukums Kalsnavas pagasta Aiviekstes ciemā dzīvojamo māju pagalmā.

Adrese: Madonas novads, Kalsnavas pagasts, Aiviekste